ประวัติกรมทหารสื่อสารที่๑

ประวัติกรมทหารสื่อสารที่1

history2

         เดิมหน่วยทหารสื่อสารที่สนับสนุนกองทัพบก คือ พัน.ส.บก.ทบ. ซึ่งตั้งอยู่ที่ ๒๔๑ ถนนวิทยุ ศาลาแดง ลุมพินี กรุงเทพฯ ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ ๕๑/๑ หมู่ ๓ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๑๔ เม.ย. ๒๕๒๐ และ ปัจจุบัน ทบ. ได้ขยายหน่วยของกองทัพบกเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายหน่วยสื่อสาร ของ ทบ. เพื่อรองรับ ดังนั้น จึงได้จัดตั้ง กรมทหารสื่อสารที่ ๑ เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๒๕๓๑ โดย แปรสภาพ พัน.ส.บก.ทบ. เดิมเป็น ส.๑ พัน.๑๐๑ และจัดตั้งกองพันขึ้นใหม่อีก ๑ กองพัน คือ ส.๑ พัน.๑๐๒

 วันสถาปนาหน่วย 

         ๒๕๓๑ ทบ.จัดตั้ง เป็นกรมทหารสื่อสาร กองบัญชาการทหารบก ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๒๑๔/๓๑ ลง ๒๕ ต.ค.๓๑ โดยใช้นามหน่วย “กรมทหารสื่อสารที่๑”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s